Truyện của LamNguyen132

Đăng bởi: LamNguyen132

1393 - 166 - 7

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc Thể loại:ĐN, xuyên không,1×1,HE,cp Khinh Ưu-Lãnh Vân Tình trạng: Đang tiến hành Văn án: Nàng là Lãnh Vân---Quang Minh

Đăng bởi: LamNguyen132

149 - 12 - 2

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc Thể loại: kiếp trước,ĐN,1×1,SE, xuyên không. Truyện này là kể lại kiếp trước của hai cặp Lãnh

Đăng bởi: LamNguyen132

216 - 32 - 2

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc Thể loại: xuyên không,ĐN, nữ cường, ngược, sủng,HE,cp Văn Nhân Túy-Văn Lãnh Thiên Khuynh. Vấn đề là

Đăng bởi: LamNguyen132

51 - 7 - 1

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc Thể loại: Huyền huyễn,sư đồ luyến, ngược tâm,HE Văn án thì ở trong phần giới thiệu a~~

Đăng bởi: LamNguyen132

266 - 40 - 2

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc Thể loại:ĐN, xuyên không,np,HE Tình trạng: đang tiến hành... Tiến độ:🌍....................🐢.😂😂😂 Văn án: Chả là nàng---Một cái sát thủ hàng

T or D

Writing

Đăng bởi: LamNguyen132

16 - 5 - 1

Chỉ vì một phút chơi ngu ;;-;;

Đăng bởi: LamNguyen132

99 - 13 - 1

tiếp tục phần trước

Đăng bởi: LamNguyen132

90 - 8 - 1

chuyện là con au này đang cô đơn và muốn có một gia đình,ai cũng cơ đơn giống mị thì

Đăng bởi: LamNguyen132

2586 - 146 - 6

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc Thể loại:ĐN, xuyên không, nữ cường,cp Linh Vũ-Chiến Dã Truyện này ta viết theo yêu

Đăng bởi: LamNguyen132

1599 - 120 - 10

Tác giả:Nguyễn Mỹ Ngọc Tình trạng:đang tiến hành.... tiếp tục phần trước