Truyện của LamNguyen132

Đăng bởi: LamNguyen132

29 - 6 - 1

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc Thể loại: Huyền huyễn,sư đồ luyến, ngược tâm,HE Văn án thì ở trong phần giới thiệu a~~

Đăng bởi: LamNguyen132

32 - 8 - 1

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc Thể loại:SE,ngắn, tình cảm

Đăng bởi: LamNguyen132

8207 - 713 - 27

tác giả:Nguyễn Mỹ Ngọc thể loại: xuyên không,ĐN,np,HE Tình trạng:đã hoàn thành tiếp tục phần trước

Đăng bởi: LamNguyen132

653 - 72 - 5

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc Thể loại:ĐN, xuyên không, nữ cường,cp Linh Vũ-Chiến Dã Truyện này ta viết theo yêu

Đăng bởi: LamNguyen132

294 - 40 - 4

Tác giả:Nguyễn Mỹ Ngọc Tình trạng:đang tiến hành.... tiếp tục phần trước

Đăng bởi: LamNguyen132

46 - 15 - 3

Tác giả: Nguyễn Mỹ Ngọc Thể loại:ĐN, xuyên không,1×1,HE,cp Khinh Ưu-Lãnh Vân Tình trạng: Đang tiến hành Văn án: Nàng là Lãnh Vân---Quang Minh

Đăng bởi: LamNguyen132

54 - 8 - 1

tiếp tục phần trước