Truyện của Lee7vu

new world

Writing

Đăng bởi: Lee7vu

1603 - 293 - 19

sơ lược khởi đầu : một con tàu thám hiểm vũ trụ của con người bị đưa sang thế giới

wave

Writing

Đăng bởi: Lee7vu

3720 - 382 - 28

vô rồi biết hết chuyện lười ghi lắm .

Đăng bởi: Lee7vu

5717 - 455 - 31

rảnh rổi sinh nông nổi nên viết cho vui thôi . mà cũng có thể coi đây là phàn 2

Đăng bởi: Lee7vu

63380 - 3456 - 68

odoru saito 19 tuổi , người mỹ gốc nhật . Là một lính thuộc lực lượng đặc biệt DELTA của

Đăng bởi: Lee7vu

132 - 14 - 4

3==D . =))