Truyện của Lee7vu

new world

Writing

Đăng bởi: Lee7vu

29 - 9 - 2

sơ lược khởi đầu : một con tàu thám hiểm vũ trụ của con người bị đưa sang thế giới

Đăng bởi: Lee7vu

42358 - 2581 - 68

odoru saito 19 tuổi , người mỹ gốc nhật . Là một lính thuộc lực lượng đặc biệt DELTA của

wave

Writing

Đăng bởi: Lee7vu

1924 - 257 - 27

vô rồi biết hết chuyện lười ghi lắm .

Đăng bởi: Lee7vu

3087 - 398 - 31

rảnh rổi sinh nông nổi nên viết cho vui thôi . mà cũng có thể coi đây là phàn 2