Truyện của LiA_BTS

Đăng bởi: LiA_BTS

94 - 15 - 1

| lowercase | - writer : lia aka hành | ... | "vào đêm ngày đầu của năm 2018, em và anh yêu

Đăng bởi: LiA_BTS

10616 - 1269 - 27

"Nếu có quyền giao thanh xuân này cho ai, thì chắc chắn người đó sẽ là anh." - Bookcover : Mintteam -

Đăng bởi: LiA_BTS

21512 - 1398 - 55

- Poster by LiA_BTS (me) - Fic đầu nên rất XÀM và NHẢM. - Khuyến khích đọc từ chap 10 trở đi. -

Đăng bởi: LiA_BTS

1747 - 226 - 33

| lower case | - design shop - design showroom

Đăng bởi: LiA_BTS

4287 - 649 - 14

#303 "call me daddy" - kim taehyung | lower case | - author : lia bts

Đăng bởi: LiA_BTS

60 - 16 - 1

| lowercase | - writer : lia aka hành |...| • " ước gì, có thể gặp lại anh."

Đăng bởi: LiA_BTS

28925 - 4391 - 43

[ lower case ] #8 ngẫu nhiên vkook | text | hey boy! « khi có một anh chàng lạ mặt ib

Đăng bởi: LiA_BTS

120 - 26 - 1

- oneshot - cốt fic khó hiểu • #LiA_BTS

Đăng bởi: LiA_BTS

92 - 21 - 1

"Anh yêu mưa... Và anh cũng ghét mưa" #LiA_BTS