Truyện của Lilian_Walker

Đăng bởi: Lilian_Walker

1301 - 131 - 1

Tên gốc: That One Time When He Was Supposed To Be Unconsious But He Wasn't ._. Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor

Đăng bởi: Lilian_Walker

286502 - 28390 - 118

Tác giả: Lâm Song Thính Phong Quá Thể loại: đồng nhân Harry Potter, đam mỹ, DraHar Couple chính: Draco Malfoy x Harry

Đăng bởi: Lilian_Walker

242 - 6 - 4

Đây là những fanfic và những bài cảm nhận hay về bộ truyện tuyệt vời này. P/S: Tất cả đều chưa

Đăng bởi: Lilian_Walker

133473 - 12526 - 122

Tác giả: Quân Tích Nhược Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống Link convert: https://hugioi.wordpress.com/2015/11/23/c-so-luyen-nghich-tap-he-thong-quan-tich-nhuoc/ Convert: Hủ Giới Couple: chính văn vô couple, phiên ngoại

Đăng bởi: Lilian_Walker

2637 - 268 - 1

Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor + Beta: Song Song Nguồn: https://www.wattpad.com/211285066-drarry-one-shots-lost-glasses P/S: Fic được dịch chưa có sự đồng ý của tác

Đăng bởi: Lilian_Walker

29108 - 4152 - 77

Tác giả: Lan Trà Converter: Hạ Nguyệt Nguồn convert: https://hanguyet2012.wordpress.com/2013/10/16/c-truong-thanh-cung-voi-hogwarts-lan-tra/ Editor + Beta: Song Song Thể loại: đồng nhân Harry Potter, đam mỹ, DraHar,

Đăng bởi: Lilian_Walker

860 - 107 - 1

Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor + Beta: Song Song Nguồn: https://www.wattpad.com/218238068-drarry-one-shots-look-up P/S: Fic được dịch chưa có sự đồng ý của tác

Đăng bởi: Lilian_Walker

1020 - 141 - 1

Tên gốc: On A Normal Sunday, We... Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor + Beta: Song Song Nguồn: https://www.wattpad.com/215511743-drarry-one-shots-on-a-normal-sunday-we P/S: Fic được dịch chưa

Đăng bởi: Lilian_Walker

998 - 125 - 1

Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor + Beta: Song Song Nguồn: https://www.wattpad.com/216668302-drarry-one-shots-mini-warrior-part-one P/S: Fic được dịch chưa có sự đồng ý của tác

Đăng bởi: Lilian_Walker

684 - 93 - 1

Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor + Beta: Song Song Nguồn: https://www.wattpad.com/215920158-drarry-one-shots-secret-writer P/S: Fic được dịch chưa có sự đồng ý của tác