Truyện của Lilian_Walker

Đăng bởi: Lilian_Walker

278 - 6 - 4

Đây là những fanfic và những bài cảm nhận hay về bộ truyện tuyệt vời này. P/S: Tất cả đều chưa

Đăng bởi: Lilian_Walker

1082 - 131 - 1

Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor + Beta: Song Song Nguồn: https://www.wattpad.com/216668302-drarry-one-shots-mini-warrior-part-one P/S: Fic được dịch chưa có sự đồng ý của tác

Đăng bởi: Lilian_Walker

1109 - 147 - 1

Tên gốc: On A Normal Sunday, We... Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor + Beta: Song Song Nguồn: https://www.wattpad.com/215511743-drarry-one-shots-on-a-normal-sunday-we P/S: Fic được dịch chưa

Đăng bởi: Lilian_Walker

3590 - 622 - 18

Tác giả: Quân Tịch Nhược Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống Link convert: https://wikidich.com/truyen/moi-tinh-dau-nghich-chuyen-he-thong-xuye-W1r6olS4CGGvGo_H Editor + Beta: Song Song CHÚ Ý: ĐÂY LÀ PHẦN

Đăng bởi: Lilian_Walker

1427 - 142 - 1

Tên gốc: That One Time When He Was Supposed To Be Unconsious But He Wasn't ._. Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor

Đăng bởi: Lilian_Walker

2931 - 281 - 1

Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor + Beta: Song Song Nguồn: https://www.wattpad.com/211285066-drarry-one-shots-lost-glasses P/S: Fic được dịch chưa có sự đồng ý của tác

Đăng bởi: Lilian_Walker

41264 - 5932 - 96

Tác giả: Lan Trà Converter: Hạ Nguyệt Nguồn convert: https://hanguyet2012.wordpress.com/2013/10/16/c-truong-thanh-cung-voi-hogwarts-lan-tra/ Editor + Beta: Song Song Thể loại: đồng nhân Harry Potter, đam mỹ, DraHar,

Đăng bởi: Lilian_Walker

326583 - 31294 - 118

Tác giả: Lâm Song Thính Phong Quá Thể loại: đồng nhân Harry Potter, đam mỹ, DraHar Couple chính: Draco Malfoy x Harry

Đăng bởi: Lilian_Walker

210470 - 18026 - 128

Tác giả: Quân Tích Nhược Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống Link convert: https://hugioi.wordpress.com/2015/11/23/c-so-luyen-nghich-tap-he-thong-quan-tich-nhuoc/ Convert: Hủ Giới Couple: chính văn vô couple, phiên ngoại

Đăng bởi: Lilian_Walker

734 - 98 - 1

Tác giả: AshleyHoffens Translator + Editor + Beta: Song Song Nguồn: https://www.wattpad.com/215920158-drarry-one-shots-secret-writer P/S: Fic được dịch chưa có sự đồng ý của tác