Truyện của LilyFrost_LCB

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

9996 - 699 - 11

Hãy cẩn thận khi bạn quyết định chơi bất cứ trò chơi nào, vì nó có thể không chỉ là

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

2252 - 221 - 1

Author: Leo Frost aka Lily. Ý tưởng là của tôi, từng câu chữ là của tôi, đứa nào ăn cắp

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

14764 - 1461 - 57

Từ một phút lên cơn, tập tành des ảnh, cái Artbook này ra đời =)) Nhận design bìa truyện nhé các

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

3690 - 503 - 12

There's a new rebel in town. Lily Frost, một học sinh nổi loạn đến từ New York vừa được chuyển đến

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

3830 - 325 - 11

cover shop. open. nơi nhận làm bìa / banner / moodboard / ... welcome.