Truyện của LilyFrost_LCB

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

3771 - 517 - 12

There's a new rebel in town. Lily Frost, một học sinh nổi loạn đến từ New York vừa được chuyển đến

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

2319 - 232 - 1

Author: Leo Frost aka Lily. Ý tưởng là của tôi, từng câu chữ là của tôi, đứa nào ăn cắp

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

15141 - 1486 - 57

Từ một phút lên cơn, tập tành des ảnh, cái Artbook này ra đời =)) Nhận design bìa truyện nhé các

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

3953 - 343 - 11

cover shop. open. nơi nhận làm bìa / banner / moodboard / ... welcome.

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

11143 - 755 - 12

Hãy cẩn thận khi bạn quyết định chơi bất cứ trò chơi nào, vì nó có thể không chỉ là