Truyện của Lisa-san22

Đăng bởi: Lisa-san22

0 - 0 - 1

Không có nam nha

Đăng bởi: Lisa-san22

61 - 2 - 5

Tự dưng có hứng viết fic này ghê Hơi thiên vị Ngưu-Yết tí. Nhưng các sao kia cũng không bị lấn

Đăng bởi: Lisa-san22

5 - 0 - 3

Đọc đi r biết

Đăng bởi: Lisa-san22

16 - 0 - 6

Dựa trên 1 bộ anime mà Lisa đã xem wa Tên phim: Kamisama Hajimemashita #Lisa

Đăng bởi: Lisa-san22

2 - 0 - 1

1 vài lưu ý: - Truyện mị sẽ lồng tiếng nhật vào vài câu nói. Nên bạn nào ghét thì đừng

Đăng bởi: Lisa-san22

9 - 4 - 3

Tự nhiên thấy yêu cặp này ghê

Đăng bởi: Lisa-san22

0 - 0 - 2

Nơi mọi người tâm sự, chia sẽ những điều khó khăn với nhau

Đăng bởi: Lisa-san22

4 - 0 - 4

Đọc đi rồi biết

Đăng bởi: Lisa-san22

5 - 0 - 1

Đọc đi là biết à.... :) #Lisa

Đăng bởi: Lisa-san22

2 - 0 - 2

Đọc đi rồi biết :) #Lisa