Truyện của Llee_2468

Mất máu?

Writing

Đăng bởi: Llee_2468

24 - 9 - 2

Chú ý trước khi vào đây - nhớ mang thuốc trợ tim - cẩn thận mất máu - nhớ hồi máu trong quá

Đăng bởi: Llee_2468

480 - 139 - 8

Nếu bạn là writer, designer,... đang đi lạc, chưa được nhận nuôi thì hãy tới gia đình 'The perfect team' Đây

Đăng bởi: Llee_2468

87 - 46 - 2

• Tên truyện: Bên kia thế giới thứ hai • Tác giả: llee • Thể loại: tình cảm , daily life (

Đăng bởi: Llee_2468

44 - 20 - 1

• Tên truyện: lời nói dối tháng tư • Tác giả: llee và một tác giả khác • Thể loại: oneshot,

Thanh xuân

Writing

Đăng bởi: Llee_2468

221 - 112 - 5

Đăng bởi: Llee_2468

74 - 27 - 1

• Tên truyện: khi sói và ma cà rồng yêu • Tác giả: llee • Thể loại: action, romance, supernatural • Tình trạng