Truyện của LongL6102

Đăng bởi: LongL6102

31779 - 2636 - 89

Hắn, Trần Hoàng Minh Nhật, 1 sinh viên bình thường như bao nhiêu sinh viên khác, được đưa sang dị

Đăng bởi: LongL6102

4545 - 571 - 51

Nguyễn Trần Huy Hùng là một đứa con lai giữa bán ghoul và bán nhân, mồ côi mẹ từ năm

Đăng bởi: LongL6102

18403 - 1560 - 38

Võ đình long,một học sinh trung học phổ thông"hết sức bình thường"so với những học sinh khác,nhưng so với phần