Truyện của LongL6102

Đăng bởi: LongL6102

764 - 103 - 14

Hắn, Trần Hoàng Minh Nhật, 1 sinh viên bình thường như bao nhiêu sinh viên khác, được đưa sang dị

Đăng bởi: LongL6102

5127 - 563 - 38

Võ đình long,một học sinh trung học phổ thông"hết sức bình thường"so với những học sinh khác,nhưng so với phần