Truyện của LongL6102

Đăng bởi: LongL6102

15955 - 1455 - 38

Võ đình long,một học sinh trung học phổ thông"hết sức bình thường"so với những học sinh khác,nhưng so với phần

Đăng bởi: LongL6102

26745 - 2420 - 89

Hắn, Trần Hoàng Minh Nhật, 1 sinh viên bình thường như bao nhiêu sinh viên khác, được đưa sang dị

Đăng bởi: LongL6102

2042 - 325 - 30

Nguyễn Trần Huy Hùng là một đứa con lai giữa bán ghoul và bán nhân, mồ côi mẹ từ năm