Truyện của Love_Syubi

Đăng bởi: Love_Syubi

3169 - 539 - 17

Thể loại: 1x1, nhất công nhất thụ, nhất kiến chung tình, vườn trường, hài, ấm áp, HE (H). Văn án Cuộc

Đăng bởi: Love_Syubi

1549 - 429 - 26

Thế giới này điên rồi của Nhất thế hoa thường Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài,

Đăng bởi: Love_Syubi

358 - 89 - 6

HOPEGA IS REAL Chuyển ver của một số tác giả,có cái chưa xin phép, có cái đã xin phép nhưng chưa

Đăng bởi: Love_Syubi

3596 - 601 - 22

Tác giả:Sơ Lãng Nguồn:lucnhi.wordpress.com NGƯỜI YÊU BÍ MẬT CỦA TỔNG TÀI Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, tổng tài

Đăng bởi: Love_Syubi

7339 - 1214 - 31

Tác giả: Phong Khởi Liên Y Dịch: đương nhiên là anh QT đáng kính Độ dài: 20 chương + PN Truyện chuyển ver

Đăng bởi: Love_Syubi

3404 - 586 - 6

"Con nhà người ta" đáng ghét nhất - Tử Mạc Thanh Trủng - (Tên gốc: Biệt nhân gia đích hài tử tối

Đăng bởi: Love_Syubi

2696 - 344 - 3

Thể loại: đoản đam mỹ (boy×boy) H văn Tác giả: Mim mim biến thái Warn: 18+ Chuyển ver chưa có sự cho phép