Truyện của LylyNguyn600

Đăng bởi: LylyNguyn600

439721 - 20154 - 107

Anh là vua của thế giới ngầm -"King".Đối với người khác anh là ác ma tàn nhẫn, vô tình, trước