Truyện của LylyNguyn600

Đăng bởi: LylyNguyn600

607445 - 26404 - 115

Anh là vua của thế giới ngầm -"King".Đối với người khác anh là ác ma tàn nhẫn, vô tình, trước