Truyện của LylyNguyn600

Đăng bởi: LylyNguyn600

778279 - 35202 - 133

Anh là vua của thế giới ngầm -"King".Đối với người khác anh là ác ma tàn nhẫn, vô tình, trước