Truyện của LylyNguyn600

Đăng bởi: LylyNguyn600

703782 - 31568 - 124

Anh là vua của thế giới ngầm -"King".Đối với người khác anh là ác ma tàn nhẫn, vô tình, trước