Truyện của LylyNguyn600

Đăng bởi: LylyNguyn600

853618 - 38155 - 141

Anh là vua của thế giới ngầm -"King".Đối với người khác anh là ác ma tàn nhẫn, vô tình, trước