Truyện của MPExoL

Đăng bởi: MPExoL

46955 - 920 - 25

Nhóm dịch: Ngôn Phong Nguồn: thichtruyentranh.com

Đăng bởi: MPExoL

24433 - 1383 - 13

Thể loại: SE ❤️ Hope u guys enjoy it ❤️❤️

Đăng bởi: MPExoL

1224466 - 36052 - 173

Nhóm dịch: Tố Nhi Nguồn: mình lấy từ thichtruyentranh.com Nội dung truyện Chỉ Nhiễm Thành Hôn: Không một lời đã

Đăng bởi: MPExoL

1807466 - 53985 - 200

Dịch: TruyenV1.com Nguồn: TruyenV1.com Là chap 201 tiếp theo của phần trước, do phần trc đã quá tải 200 chap nhé

Đăng bởi: MPExoL

28232 - 1483 - 30

Nguồn: a3manga.com Là phần thứ 3 tiếp theo của truyện nha ☺️

Đăng bởi: MPExoL

2025036 - 51698 - 200

Dịch: TruyenV1.com Nguồn: TruyenV1.com Mình thấy bộ này hay lắm nhưng chưa thấy trên wattpad chỉ có bản truyện chữ ko