Truyện của Mihoatuyet

Đăng bởi: Mihoatuyet

760 - 97 - 11

Hắn từng nói cả đời cả kiếp sẽ luôn yêu thương, chăm sóc nàng. Nhưng tất cả cũng chỉ là