Truyện của Mihoatuyet

Đăng bởi: Mihoatuyet

369 - 43 - 4

Hắn từng nói cả đời cả kiếp sẽ luôn yêu thương , chăm sóc nàng . Nhưng tất cả cũng