Truyện của Mit_Trang_

Đăng bởi: Mit_Trang_

111 - 16 - 5

Mùi máu tanh phả vào trong gió, tôi đứng nhìn cái cảnh xác ng đang dẫm đập lên nhau. Truyện đăng

Đăng bởi: Mit_Trang_

814 - 54 - 57

tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào lịch đăng như cũ: có hứng thì đăng, nhưng không đăng mặn nhiều được

Đăng bởi: Mit_Trang_

3099 - 137 - 101

truyện tranh Undertale Mít kím trên mạng -^- Lịch đăng: tùy hứng, Chủ nhật chắc sẽ đăng nhiều hơn (-^-)]