Truyện của Mit_Trang_

Đăng bởi: Mit_Trang_

111 - 15 - 3

Mùi máu tanh phả vào trong gió, tôi đứng nhìn cái cảnh xác ng đang dẫm đập lên nhau. Truyện đăng

Đăng bởi: Mit_Trang_

138 - 21 - 15

Lịch như cũ :v không nói gì thêm, nếu có req thì cứ req

Đăng bởi: Mit_Trang_

11686 - 626 - 101

truyện tranh Undertale Mít kím trên mạng -^- Lịch đăng: tùy hứng, Chủ nhật chắc sẽ đăng nhiều hơn (-^-)]

Đăng bởi: Mit_Trang_

8512 - 740 - 100

tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào lịch đăng như cũ: có hứng thì đăng, nhưng không đăng mặn nhiều được