Truyện của Mit_Trang_

Đăng bởi: Mit_Trang_

84 - 8 - 6

hỏi mị đi, mị trả lời tất ):v đương nhiên không trả lời những câu quá hốc búa, thề thành

Đăng bởi: Mit_Trang_

644 - 87 - 10

"Sans à, nếu kiếp sau ta vẫn có thể ở bên nhau thì tuyệt biết mấy nhỉ...." Frisk nói trong

Đăng bởi: Mit_Trang_

1448 - 138 - 38

Lịch như cũ :v không nói gì thêm, nếu có req thì cứ req

Đăng bởi: Mit_Trang_

188 - 20 - 3

Mùi máu tanh phả vào trong gió, tôi đứng nhìn cái cảnh xác ng đang dẫm đập lên nhau. Truyện đăng

Đăng bởi: Mit_Trang_

27454 - 1526 - 100

tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào lịch đăng như cũ: có hứng thì đăng, nhưng không đăng mặn nhiều được

Đăng bởi: Mit_Trang_

31816 - 1580 - 101

truyện tranh Undertale Mít kím trên mạng -^- Lịch đăng: tùy hứng, Chủ nhật chắc sẽ đăng nhiều hơn (-^-)]