Truyện của Mitsureta

Đăng bởi: Mitsureta

58 - 7 - 1

Hứng lên thì viết thôi :))))))))))) Tag thì anh em nói rồi tác thêm nha.

Đăng bởi: Mitsureta

15570 - 1385 - 25

Main chính là Nagumo Hiroiki. Trong một lần đi chơi, một biến cố đã xảy ra khiến anh trở thành

Đăng bởi: Mitsureta

12310 - 1456 - 29

khi anh main có siêu năng lực nhà ta, Saiki xuyên không và trở nên op quá mức quy