Truyện của Mitsureta

Đăng bởi: Mitsureta

1564 - 175 - 15

khi anh main có siêu năng lực nhà ta, Saiki xuyên không và trở nên op quá mức quy

Đăng bởi: Mitsureta

401 - 60 - 5

Main chính là Nagumo Hiroiki. Trong một lần đi chơi, một biến cố đã xảy ra khiến anh trở thành