Truyện của Mitsureta

Đăng bởi: Mitsureta

20160 - 2021 - 35

khi anh main có siêu năng lực nhà ta, Saiki xuyên không và trở nên op quá mức quy

Đăng bởi: Mitsureta

20428 - 1674 - 26

Main chính là Nagumo Hiroiki. Trong một lần đi chơi, một biến cố đã xảy ra khiến anh trở thành

Đăng bởi: Mitsureta

104 - 16 - 2

Hứng lên thì viết thôi :))))))))))) Tag thì anh em nói rồi tác thêm nha.