Truyện của NahNGzNGhch

Đăng bởi: NahNGzNGhch

283931 - 15540 - 92

Tác giả: Mục Tiểu Trần. Editor: Ngọc Như Hoa Credit: Tenshikinryoku Thể Loại: Đô thị , linh dị, tiên ma, gương vỡ

Tù binh

Writing

Đăng bởi: NahNGzNGhch

1729 - 45 - 11

Tên gốc: Cuồng bạo đích nhĩ, cuồng nhiệt đích ái hệ liệt chi phu lỗ Tác giả: Thất Nhan Nhan/Nhan Lâm Thể

Đăng bởi: NahNGzNGhch

5444 - 248 - 12

Tựa gốc: Luyến thanh Tác giả: Minh Nguyệt Nô Thể loại: ngắn, hiện đại, ấm áp ngọt văn, 1×1, phúc hắc ôn

Đăng bởi: NahNGzNGhch

19767 - 803 - 41

Tác giả: Phong Lộng Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất

Đăng bởi: NahNGzNGhch

67002 - 3444 - 16

Tác giả: Lâm Tử Tự - 林紫绪 Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, ấm áp, HE Tình trạng bản gốc:

Đăng bởi: NahNGzNGhch

83724 - 2968 - 12

Tác giả: Vi Hân Thể loại: hiện đại, hắc bang, bá đạo ôn nhu công x đáng yêu khả ái dụ

Đăng bởi: NahNGzNGhch

55582 - 2629 - 64

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường [一世华裳] Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] Với sự trợ giúp của QT caca,

Đăng bởi: NahNGzNGhch

726797 - 37383 - 85

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1,

Đăng bởi: NahNGzNGhch

128159 - 3165 - 48

Tác giả: Lãnh Tiếu Đối Đao Phong - 冷笑對刀鋒 Tên khác: TUYỆT ĐỐI NÔ ĐÃI Edit: Tiểu Tử Raw + QT: Kho tàng

Đăng bởi: NahNGzNGhch

4446 - 132 - 26

Tác giả: Apple. Tên gốc: Ái thượng thiên tài ngọa để. Chuyển ngữ: QT; Google Translator. Editor: Cao Ying. Beta: Tiểu Thanh. Thể loại: hiện