Truyện của Nanatsu_Devildemon

Đăng bởi: Nanatsu_Devildemon

194 - 32 - 2

Author : James Woods Category : Kinh dị , bí ẩn ,.. Disclaimer : Nhân vật và số phận của họ thuộc

Cweepypasta

Writing

Đăng bởi: Nanatsu_Devildemon

120 - 21 - 1

-Truyện không mang yếu tố kinh dị ! -Các main sẽ lấy trong Creepypasta . -Có thể gọi đây là phiên bản