Truyện của Nature_Team

Đăng bởi: Nature_Team

173 - 36 - 10

Trong đây có tất cả thông tin vè các thành viên Team và... cộng thêm tí nội quy ấy mà.

Đăng bởi: Nature_Team

137 - 36 - 6

Đây là nơi để Team chúng tớ thiết lập thành tích đạt được, theo dõi trạng thái hoạt động của

Đăng bởi: Nature_Team

176 - 25 - 5

Này, bạn gì đó ơi! Bạn đang đọc gì thế? Đọc dòng này đúng không? Thế thì kiên nhẫn đọc hết nhé! Chúng tớ

Đăng bởi: Nature_Team

635 - 51 - 4

Bạn gì đó ơi! Bạn đang ở đâu thế? Trước màn hình đúng không? Vậy bạn đang đọc gì thế? Dòng này đúng