Truyện của Neah666

Đăng bởi: Neah666

3607 - 281 - 12

Ta là một cái bình thường người mà ngươi có thể thấy trong vạn người ở cái thế giới này. Sở

Đăng bởi: Neah666

706 - 77 - 12

Từ tu chân trọng sinh đến, cô quyết định bản thân đơn giản nhân sinh sẽ sống thật tốt, tu

Đăng bởi: Neah666

38314 - 3390 - 63

Ở thế kỉ 30 chết đi, cô vô tình phát hiện thế nhưng mình chưa tới ngày tận mạng liền

Đăng bởi: Neah666

308 - 36 - 8

Giới thiệu: Thân là một con kim long song sinh muội muội, ta không cần quản việc kế thừa long tộc,