Truyện của Neah666

Đăng bởi: Neah666

940 - 94 - 9

Giới thiệu: Thân là một con kim long song sinh muội muội, ta không cần quản việc kế thừa long tộc,

Đăng bởi: Neah666

54730 - 4320 - 65

Ở thế kỉ 30 chết đi, cô vô tình phát hiện thế nhưng mình chưa tới ngày tận mạng liền

Đăng bởi: Neah666

6499 - 463 - 13

Ta là một cái bình thường người mà ngươi có thể thấy trong vạn người ở cái thế giới này. Sở

Đăng bởi: Neah666

946 - 91 - 13

Từ tu chân trọng sinh đến, cô quyết định bản thân đơn giản nhân sinh sẽ sống thật tốt, tu