Truyện của Neah666

Đăng bởi: Neah666

1259 - 139 - 9

Giới thiệu: Thân là một con kim long song sinh muội muội, ta không cần quản việc kế thừa long tộc,

Đăng bởi: Neah666

1262 - 148 - 13

Từ tu chân trọng sinh đến, cô quyết định bản thân đơn giản nhân sinh sẽ sống thật tốt, tu

Đăng bởi: Neah666

83403 - 6535 - 65

Ở thế kỉ 30 chết đi, cô vô tình phát hiện thế nhưng mình chưa tới ngày tận mạng liền

Đăng bởi: Neah666

11217 - 711 - 13

Ta là một cái bình thường người mà ngươi có thể thấy trong vạn người ở cái thế giới này. Sở