Truyện của Newlightnovel

Đăng bởi: Newlightnovel

140801 - 7674 - 152

Một học sinh bình thường bỗng bị triệu hồi tới thế giới của kiếm và phép thuật,mà cứ đọc tất