Truyện của NgonLam

Đăng bởi: NgonLam

52 - 3 - 2

tiết trời nóng nảy bức bối của Sài Gòn làm nền cho cái ngày mà tim tôi đập loạn xạ