Truyện của NgonLam

Đăng bởi: NgonLam

196 - 41 - 2

dù chỉ một trăm hai mươi giờ bên anh. --- Truyện có yếu tố phi thực tế, không logic. --- Highest rank: #2-seoul (6

Đăng bởi: NgonLam

15 - 3 - 1

bỗng dưng thấy nhớ.

Đăng bởi: NgonLam

4 - 5 - 1

anh ơi, anh có yêu em không? như cách mây trắng yêu trời xanh ấy anh.