Truyện của NguynAlison

4096

Writing

Đăng bởi: NguynAlison

27 - 7 - 1

Cậu là một trong những con người đầu tiên mang "vinh dự" thi hành điều luật Hibeztine - điều luật

Đăng bởi: NguynAlison

193 - 42 - 5

Chào các đồng râm, tui là đứa viết fic Tayvin một thời bên Facebook với cái tên Nguyễn Alison đây. Như