Truyện của NguynAlison

Đăng bởi: NguynAlison

358 - 48 - 5

Chào các đồng râm, tui là đứa viết fic Tayvin một thời bên Facebook với cái tên Nguyễn Alison đây. Như

4096

Full

Đăng bởi: NguynAlison

112 - 7 - 1

Cậu là một trong những con người đầu tiên mang "vinh dự" thi hành điều luật Hibeztine - điều luật

Đăng bởi: NguynAlison

41 - 8 - 5

This is a Tayvin shortfic - which I wrote a long time ago in Vietnamese, now I translate it to