Truyện của NhuQuynhNhoi

Đăng bởi: NhuQuynhNhoi

1040 - 149 - 11

Nhìn vào hư không, ngước vô định vào xa xăm. Thế giới mục nát rồi. Do đây là truyện tự viết

Đăng bởi: NhuQuynhNhoi

77 - 15 - 3

Ây dà, thật ra thì mình bận học thêm nhưng mình lại không thể cưỡng nỗi trước sức hút của