Truyện của NhuQuynhNhoi

Đăng bởi: NhuQuynhNhoi

46 - 14 - 3

Ây dà, thật ra thì mình bận học thêm nhưng mình lại không thể cưỡng nỗi trước sức hút của

Đăng bởi: NhuQuynhNhoi

563 - 111 - 11

Nhìn vào hư không, ngước vô định vào xa xăm. Thế giới mục nát rồi. Do đây là truyện tự viết