Truyện của Onlysu

Đăng bởi: Onlysu

25918 - 3565 - 14

Tên tác phẩm: Minh hôn by Onlysu Nhân vật: Taegi - Taehyung | Yoongi Kim Tại Hưởng - Min Yoongi Thể loại:

Đăng bởi: Onlysu

207077 - 26209 - 64

Writing by: Onlysu Pairings: Park Jimin | Min Yoongi Thể loại: Nhất công nhất thụ, Cường công- Nhược thụ, Ngược luyến tàn

Đăng bởi: Onlysu

6184 - 644 - 2

Biệt Đãi Nô Lệ by Onlysu Rating: 21+ Pairings: Vminkookga Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Không chuyển

Đăng bởi: Onlysu

7471 - 1221 - 5

Category: Boylove - Zombie - Horror Pairings: Yoongi || Jimin Rating: 17+ Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết.

Đăng bởi: Onlysu

50011 - 5560 - 18

KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG TÂM HỒN DỄ VỠ. Writen by: Onlysu. Rating: 21+ Pairings: Vminkookga Category: Boylove, Angst. Disclaimer: Nhân vật không thuộc

Đăng bởi: Onlysu

4325 - 551 - 3

「Nỗi đau giết chết tôi từ trong sâu tận. Xé toạc linh hồn, đau đớn thấm dần từ da thịt

Kookga | Knot

Writing

Đăng bởi: Onlysu

7798 - 928 - 3

Tên tác phẩm: Knot by Mo Rating: 17+ Couple: Kookga | Jungkook - Yoongi - Taehyung Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở

Đăng bởi: Onlysu

2875 - 379 - 2

Tổng hợp oneshot x-ga

Đăng bởi: Onlysu

5427 - 773 - 3

By: Onlysu. Pairing: Kookga - Jeon Jungkook | Min Yoongi | Kim Namjoon | Daniel Kang. Rating: NC-17 Category: Boylove, Mafia, Daddy kink,

Đăng bởi: Onlysu

21159 - 2922 - 12

Yoongi ở ngay đó, Yoongi ở ngay đây, Yoongi trong từng hơi thở, Yoongi trong vạn tế bào. Khi mọi