Truyện của Onlysu

Đăng bởi: Onlysu

149876 - 19974 - 55

[Si Tâm by Mo] Minga | Jimin • Yoongi| Thể loại: Nhất công nhất thụ, Cường công- Nhược thụ, Ngược luyến

Đăng bởi: Onlysu

20492 - 3324 - 17

Mistake by Onlysu. Category: Boylove, Horror, Mystery. Plot: AMITYVILLE: THE AWAKENING Rating: MA. Pairings: Yoongi, Taehyung, Jungkook, Namjoon. Fandom: BTS. Disclaimer: Nhân vật

Đăng bởi: Onlysu

809 - 153 - 1

Thể loại: Trọng sinh, kiếp trước kiếp này, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm. Nhân vật: Min Yoongi (kiếp trước công,

Đăng bởi: Onlysu

3679 - 449 - 3

Category: Boylove Pairings: Yoongi | Taehyung | Jimin | Jungkook Rating: M Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết.

Đăng bởi: Onlysu

2990 - 383 - 2

Ngày xửa ngày xưa, có một con thỏ mặt dày thích bám đuôi mèo cầu được bao dưỡng.

Đăng bởi: Onlysu

3387 - 494 - 2

Rating: 17+ Category : Yaoi, Daddy!kink Pairings: Namgi | Kim Namjoon - Min Yoongi Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của

Đăng bởi: Onlysu

12146 - 1748 - 8

Tên tác phẩm: Minh hôn by Mo Nhân vật: Taegi |Taehyung • Yoongi| hay Kim Tại Hưởng - Min Yoongi Thể

Đăng bởi: Onlysu

2046 - 323 - 2

Cảnh báo: đây là bộ truyện đi ngược với nhân sinh quan của con người, bệnh hoạn, u ám, máu

Đăng bởi: Onlysu

8773 - 1407 - 8

Thể loại: BL, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, huynh đệ văn. Ngay từ đầu biết rõ tình yêu này là

Đăng bởi: Onlysu

26363 - 2519 - 8

KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG TÂM HỒN DỄ VỠ. Tên tác phẩm: Tính nô by Mo Rating: 21+ Pairings: Vminkookga | 4P Disclaimer: Nhân