Truyện của PhamHuongdaimond

Quỷ nhãn

Writing

Đăng bởi: PhamHuongdaimond

27 - 3 - 3

Người tính không bằng trời tính , miếu hoang đổ nát , bỗng nhiên có người tới cầu , máu

Đăng bởi: PhamHuongdaimond

105 - 4 - 2

Bách , đam nơi đâu bay ra lung tung , bay lung tung bay lên không trung , bách đam