Truyện của PhongLacJ

Đăng bởi: PhongLacJ

876639 - 58243 - 167

Tác phẩm: Tù Điểu (Chim trong lồng) Tác giả: Bạch Lộ Vi Yến Tình trạng bản raw: 162 chương + 2 phiên

Đăng bởi: PhongLacJ

542116 - 32771 - 100

Tác phẩm: Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã. Tên Tiếng Việt: Trọng sinh thành thế tử giả phò

Em và Phong

Writing

Đăng bởi: PhongLacJ

866 - 95 - 5

"Tu es mon lilas" - "Em là Tử Đinh Hương của tôi"

Đăng bởi: PhongLacJ

49863 - 5344 - 76

Tác phẩm: Biện Ái Pháp Tắc Tác giả: Trương Linh Tây Tình trạng bản raw: đã hoàn, chưa rõ số chương Tình trạng

Đăng bởi: PhongLacJ

398907 - 16444 - 93

Tác phẩm: Chưởng Ôn Tác giả: Cẩm Phong Tình trạng bản raw: 91 chương (Hoàn) Tình trạng edit: vẫn câu cũ,

Đăng bởi: PhongLacJ

322805 - 26815 - 117

Tác phẩm: Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu (Đốt Xương Cuối Cùng) Tác giả: Tiểu Uyên Uyên Tình trạng bản raw: 112