Truyện của Pilorrolo

Đăng bởi: Pilorrolo

4945 - 507 - 25

Một học sinh trung học tên là satou yuma thường bị bạn bè bắt nạt, một ngày bỗng dưng cả