Truyện của PrettyBerryLin

Đăng bởi: PrettyBerryLin

3 - 0 - 1

Hình đầy => máy lag => xả hết cho nhẹ bộ nhớ. Đầy đủ nam, nữ anime nha, thích pic

Đăng bởi: PrettyBerryLin

1023 - 48 - 8

Câu chuyện về ma sói luôn là chủ đề đáng sợ của mọi người. Một ngôi làng nọ đã bị