Truyện của QuhQuynh

Đăng bởi: QuhQuynh

2423 - 165 - 10

truyện đầu tiên chưa rành lắm mong ủng hộ có gì xin giúp đỡ Trước khi xuyên đến đây cô chỉ

Đăng bởi: QuhQuynh

267 - 26 - 3

Truyện kể về một chàng trai cuồng nội y nữ bị hiểu nhầm là tên biến thái bị người ta

Đăng bởi: QuhQuynh

770 - 56 - 4

Lần đầu viết truyện mạt thế nên chưa rành lắm đây là bộ truyện thứ hai của ta