Truyện của QuhQuynh

Đăng bởi: QuhQuynh

72 - 10 - 3

Lần đầu viết truyện mạt thế nên chưa rành lắm đây là bộ truyện thứ hai của ta

xả ảnh

Writing

Đăng bởi: QuhQuynh

29 - 13 - 3

cái này chỉ nhằm mục đích có ai muốn tìm ảnh nhân vật cho mình thôi --Hết--

Đăng bởi: QuhQuynh

902 - 108 - 12

truyện đầu tiên chưa rành lắm mong ủng hộ có gì xin giúp đỡ Trước khi xuyên đến đây cô chỉ