Truyện của Ranchel37

Đăng bởi: Ranchel37

72 - 15 - 1

Chắc giờ đây, ở một nơi xa xôi nào đó Anh và người mà anh đã chọn... Đang bình yên trong giấc

Đăng bởi: Ranchel37

2487 - 299 - 28

Cô yêu anh nhưng không được đáp lại. Sau khi bị tai nạn mà nhập vào xác vị hôn thê