Truyện của Reigia

Đăng bởi: Reigia

358 - 52 - 2

Cây đa, chim khách, và ba cô nàng. Một câu chuyện tình có bao nhiêu nhân vật?

Đăng bởi: Reigia

399 - 51 - 1

Đây là một câu chuyện ngắn về hai người không vì yêu mà đến

Đăng bởi: Reigia

1128 - 114 - 4

Một gã đầu đường xó chợ, một tiểu thư cực giàu~ ảo tưởng này nọ và cực sến sẩm, đoán thế..

Đăng bởi: Reigia

844 - 89 - 6

Summary: Con rối muốn báo thù, kẻ xấu muốn chinh phục

Đăng bởi: Reigia

6799 - 581 - 6

Một vương gia, một vương phi, một ca kỹ

Đăng bởi: Reigia

896 - 70 - 2

Giai đoạn giao thời của Tiền Lê sang Lý Huyền sửa, dã sử, tư liệu trích dẫn từ Google Main: Lê

Đăng bởi: Reigia

412 - 49 - 4

Bốn đứa con gái, tầng 17 của một chung cư.

Đăng bởi: Reigia

1470 - 84 - 3

Tháng năm giẫm đạp, quay lại, chỉ còn là tương tư. "Bệ hạ, người tha thứ cho thần không?" Tha thứ hay

Đăng bởi: Reigia

21292 - 1765 - 24

Tấm Cám là nghiệt duyên, vậy, người đẻ ra nghiệt duyên là ai? Truyện về một thiếu nữ bán duyên, bán