Truyện của Reigia

Đăng bởi: Reigia

643 - 63 - 4

Một vương gia, một vương phi, một ca kỹ

Đăng bởi: Reigia

722 - 69 - 3

Kẻ trao duyên nhầm tay thiếu nữ Chỉ hồng rung đứt đoạn tương tư . Dựa trên bối cảnh chương 2 của Bán

Đăng bởi: Reigia

372 - 22 - 2

Tháng năm giẫm đạp, quay lại, chỉ còn là tương tư. "Bệ hạ, người tha thứ cho thần không?" Tha thứ hay

Đăng bởi: Reigia

358 - 13 - 9

Anh biết không, Hoàng, thực ra em đã yêu anh, từ rất lâu trước khi anh yêu Du cơ... Nhưng, vì

Đăng bởi: Reigia

8166 - 546 - 19

Tấm Cám là nghiệt duyên, vậy, người đẻ ra nghiệt duyên là ai? Truyện về một thiếu nữ bán duyên, bán

Đăng bởi: Reigia

592 - 37 - 2

Truyện cũ về một kẻ yêu con của kẻ thù. Hai kẻ yêu nhau, lại dằn vặt nhau đến cõi chết.

Đăng bởi: Reigia

754 - 79 - 4

Chuyện về một đống gái yêu đơn phương một nùi trai

Đăng bởi: Reigia

236 - 20 - 1

Giai đoạn giao thời của Tiền Lê sang Lý Huyền sửa, dã sử, tư liệu trích dẫn từ Google Main: Lê

Đăng bởi: Reigia

433 - 45 - 4

Quả tình là quả mua tình