Truyện của Reigia

Đăng bởi: Reigia

13373 - 1015 - 21

Tấm Cám là nghiệt duyên, vậy, người đẻ ra nghiệt duyên là ai? Truyện về một thiếu nữ bán duyên, bán

Đăng bởi: Reigia

417 - 36 - 1

Giai đoạn giao thời của Tiền Lê sang Lý Huyền sửa, dã sử, tư liệu trích dẫn từ Google Main: Lê

Đăng bởi: Reigia

719 - 43 - 2

Tháng năm giẫm đạp, quay lại, chỉ còn là tương tư. "Bệ hạ, người tha thứ cho thần không?" Tha thứ hay

Đăng bởi: Reigia

1097 - 98 - 5

Quả tình là quả mua tình

Đăng bởi: Reigia

1144 - 103 - 3

Kẻ trao duyên nhầm tay thiếu nữ Chỉ hồng rung đứt đoạn tương tư . Dựa trên bối cảnh chương 2 của Bán

Đăng bởi: Reigia

529 - 59 - 3

Một gã đầu đường xó chợ, một tiểu thư cực giàu~ ảo tưởng này nọ và cực sến sẩm, đoán thế..

Đăng bởi: Reigia

3805 - 348 - 6

Một vương gia, một vương phi, một ca kỹ

Đăng bởi: Reigia

3083 - 352 - 7

Chuyện về một đống gái yêu đơn phương một nùi trai

Đăng bởi: Reigia

836 - 50 - 2

Truyện cũ về một kẻ yêu con của kẻ thù. Hai kẻ yêu nhau, lại dằn vặt nhau đến cõi chết.