Truyện của RmRm7012

Đăng bởi: RmRm7012

508 - 209 - 24

" SỰ SỐNG .... nó còn nghĩa lý gì khi mà thực chất nó còn không tồn tại ? "̀ "

Đăng bởi: RmRm7012

10 - 4 - 2

Tao thích cái gì đó bí hiểm ...

Đăng bởi: RmRm7012

2 - 2 - 1

Fic theo thể loại Imagine viết về Running Man. Tác giả : RmRm7012 Thể loại : Imagine, Fanfiction, tưởng tượng,... "