Truyện của RosellaSarphire

Đăng bởi: RosellaSarphire

72 - 11 - 4

Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: Xuyên không, cường cường, dị giới, HE. Văn án Cô - Một trong bốn cảnh

Đăng bởi: RosellaSarphire

90 - 10 - 2

Siêu trộm 2 - BÍ ẨN TRONG KHU RỪNG HEAVEN Author: Rosella Sarphire aka Bạch Vân Tử Y Disclaimer: Như cũ, mặc

Đăng bởi: RosellaSarphire

111639 - 4580 - 74

DỊ NĂNG VƯƠNG PHI Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, huyền huyễn, nữ cường, hài,... Tiết tử Cô

Đăng bởi: RosellaSarphire

2169 - 163 - 21

TA KHÔNG PHẢI LÀ THẦN TIÊN Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: Xuyên không, Huyền huyễn, Giang hồ, Cung đình,.... Tiết

Đăng bởi: RosellaSarphire

325 - 40 - 7

TỊNH HỎA HỒNG LIÊN Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, cổ trang, hài, HE. Văn án Triệu