Truyện của RosellaSarphire

Đăng bởi: RosellaSarphire

19 - 4 - 2

Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: Xuyên không, cường cường, dị giới, HE. Văn án Cô - Một trong bốn cảnh

Đăng bởi: RosellaSarphire

96461 - 4206 - 74

DỊ NĂNG VƯƠNG PHI Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, huyền huyễn, nữ cường, hài,... Tiết tử Cô

Đăng bởi: RosellaSarphire

78 - 10 - 2

Siêu trộm 2 - BÍ ẨN TRONG KHU RỪNG HEAVEN Author: Rosella Sarphire aka Bạch Vân Tử Y Disclaimer: Như cũ, mặc

Đăng bởi: RosellaSarphire

1986 - 157 - 21

TA KHÔNG PHẢI LÀ THẦN TIÊN Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: Xuyên không, Huyền huyễn, Giang hồ, Cung đình,.... Tiết

Đăng bởi: RosellaSarphire

256 - 39 - 7

TỊNH HỎA HỒNG LIÊN Tác giả: Bạch Vân Tử Y Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, cổ trang, hài, HE. Văn án Triệu