Truyện của Ry_Phoenix

Đăng bởi: Ry_Phoenix

383 - 87 - 8

Nguồn Mys Town * Lưu Ý * tuyệt đối không nên làm theo, bài viết mang tính tham khảo, nếu bạn

Đăng bởi: Ry_Phoenix

46744 - 2778 - 54

À ờ ..... mị đăng cho vui thôi vì thấy hay quá nên copy đó mà ❌Lưu ý: nếu bạn

Đăng bởi: Ry_Phoenix

52 - 23 - 3

Nguồn: Creepypasta.wikia.com và mystown.com :) Một vài thông tin và tài liệu tui lấy đăng cho mọi người đọc thôi ^^

Đăng bởi: Ry_Phoenix

61 - 18 - 7

Tất cả đoản đều là do mình tự viết :3 HE là nhất SE là nhì đảm bảo ngọt như