Truyện của Ry_Phoenix

Đăng bởi: Ry_Phoenix

6639 - 910 - 41

Nguồn: Mys Town, Creepypasta Holics Order • Hội Ghiền Creepypasta * Lưu Ý * tuyệt đối không nên làm theo, bài

Đăng bởi: Ry_Phoenix

3230 - 542 - 35

Nguồn: Creepypasta.wikia.com và mystown.com, Hội Ghiền Creepypasta • Creepypasta Holics Order Một vài thông tin và tài liệu tui lấy đăng

Đăng bởi: Ry_Phoenix

325 - 84 - 13

- một số đoản tự viết một số thì lấy của người khác và có ghi nguồn đàng hoàng -

Đăng bởi: Ry_Phoenix

94405 - 5594 - 77

À ờ ..... mị đăng cho vui thôi vì thấy hay quá nên copy đó mà ❌Lưu ý: nếu bạn