Truyện của Ry_Phoenix

Đăng bởi: Ry_Phoenix

111545 - 6546 - 81

À ờ ..... mị đăng cho vui thôi vì thấy hay quá nên copy đó mà ❌Lưu ý: nếu bạn

Đăng bởi: Ry_Phoenix

456 - 90 - 17

- một số đoản tự viết một số thì lấy của người khác và có ghi nguồn đàng hoàng -

Đăng bởi: Ry_Phoenix

189 - 45 - 6

- Nguồn: Chuyện Lạ, MysTown - Tập hợp tất cả về hồ sơ của những sát nhân giết người hàng loạt,

Đăng bởi: Ry_Phoenix

5326 - 667 - 39

Nguồn: Creepypasta.wikia.com và mystown.com, Hội Ghiền Creepypasta • Creepypasta Holics Order Một vài thông tin và tài liệu tui lấy đăng

Đăng bởi: Ry_Phoenix

10186 - 1194 - 45

Nguồn: Mys Town, Creepypasta Holics Order • Hội Ghiền Creepypasta * Lưu Ý * tuyệt đối không nên làm theo, bài