Truyện của Ry_Phoenix

Đăng bởi: Ry_Phoenix

43 - 19 - 4

- Tác Giả: ~ Ry Phoenix ~ - Thể Loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, một chút ngược, HE, Ngọt, 3s - Tình

Đăng bởi: Ry_Phoenix

170 - 37 - 8

Tất cả đoản đều là do mình tự viết :3 HE là nhất SE là nhì đảm bảo ngọt như

Đăng bởi: Ry_Phoenix

68203 - 4194 - 68

À ờ ..... mị đăng cho vui thôi vì thấy hay quá nên copy đó mà ❌Lưu ý: nếu bạn

Đăng bởi: Ry_Phoenix

3232 - 600 - 32

Nguồn: Mys Town, Creepypasta Holics Order • Hội Ghiền Creepypasta * Lưu Ý * tuyệt đối không nên làm theo, bài

Đăng bởi: Ry_Phoenix

1361 - 338 - 26

Nguồn: Creepypasta.wikia.com và mystown.com, Hội Ghiền Creepypasta • Creepypasta Holics Order Một vài thông tin và tài liệu tui lấy đăng