Truyện của SawadaK

Đăng bởi: SawadaK

48 - 2 - 1

Đăng bởi: SawadaK

605 - 38 - 3

Ma Đạo Tổ Sư là một trong số những tiểu thuyết mình dành nhiều tình cảm và tâm huyết nhất,

Price

Writing

Đăng bởi: SawadaK

1180 - 49 - 11

Nếu các bạn có lỡ tay bấm vào đây, mình khuyến khích không đọc ._. Mình up truyện lên với mục

Đăng bởi: SawadaK

55 - 4 - 3

Dù có nắm trong tay bao nhiêu quyền năng thì cũng chỉ là con người mà thôi. Số mệnh của