Truyện của SawadaK

Đăng bởi: SawadaK

749 - 45 - 3

Ma Đạo Tổ Sư là một trong số những tiểu thuyết mình dành nhiều tình cảm và tâm huyết nhất,

Đăng bởi: SawadaK

270 - 19 - 10

Dù có nắm trong tay bao nhiêu quyền năng thì cũng chỉ là con người mà thôi. Số mệnh của

Đăng bởi: SawadaK

48 - 2 - 1

Price

Writing

Đăng bởi: SawadaK

1200 - 49 - 11

Nếu các bạn có lỡ tay bấm vào đây, mình khuyến khích không đọc ._. Mình up truyện lên với mục