Truyện của Shikane_Yuki

Đăng bởi: Shikane_Yuki

163 - 10 - 8

Chán nên viết thôi Truyện phản ánh đúng một phần cuộc sống thực của au cùng gia đình và bạn bè P/s:

Gửi ảnh

Writing

Đăng bởi: Shikane_Yuki

5241 - 626 - 200

Gửi ảnh fic tuyển Ko phận sự miễn vào

Đăng bởi: Shikane_Yuki

221 - 55 - 20

Tiếp tục gửi ảnh~ Không phận sự mời phắn

Đăng bởi: Shikane_Yuki

169 - 22 - 2

Làm theo yêu cầu thôi

Đăng bởi: Shikane_Yuki

136 - 15 - 1

Cô đơn quá ( ;∀;) Ai vô family Yu đi, Yu cần family ( '∀`) Tuyển lại cho cái family trước, loạn

Trả test

Writing

Đăng bởi: Shikane_Yuki

66 - 8 - 3

Một fic dùng để trả test các team '-')

Đăng bởi: Shikane_Yuki

363 - 83 - 14

Thêm một fic tuyển nữa~ Dựa vào nội dung bộ Light novel "Sword art online" :3

Nhiệm vụ

Writing

Đăng bởi: Shikane_Yuki

577 - 50 - 7

Làm nhiệm vụ thôi