Truyện của Shiro-Kuro4568

Đăng bởi: Shiro-Kuro4568

12840 - 535 - 27

Author : Kuro - Shiro Thể loại : Long Fic - Pháp thuật - Ngôn tình - Trá hình đam mỹ :)) - HE

Đăng bởi: Shiro-Kuro4568

373 - 46 - 4

Author: Kuro-Shiro Thể loại: Shorts Fic - Đam mỹ ( Ma Kết -Bạch Dương) - Tu Tiên - Vô ngược -

Đăng bởi: Shiro-Kuro4568

2135 - 140 - 9

Scorpio and Pises 2 thế lực nắm quyền ở ngôi trường Horoscope .Tranh giành quyền làm King ,những cuộc