Truyện của ShuYiNghi

Đăng bởi: ShuYiNghi

1074 - 246 - 11

Khi những cảm xúc của một con người đối đáp với nhau.

Đăng bởi: ShuYiNghi

97949 - 8571 - 67

Tác giả: Sói Cuồng Hường. Thể loại: Siêu nhiên, Hành động, Viễn tưởng, Tình cảm.

Đăng bởi: ShuYiNghi

1875 - 143 - 3

Lặng là lặng lẽ quan tâm cậu, là lặng lẽ dõi theo cậu. Có những nỗi

Đăng bởi: ShuYiNghi

619 - 127 - 3

Chỉ là cái ổ tổng hợp hết tất cả fic Sói đã đang và sẽ viết trong tương lai thôi

Đăng bởi: ShuYiNghi

1156 - 169 - 2

Con mả con ma, đi đâu vô đây? Hát một bài ca, đuổi con ma đi. Con mả con ma, con này

Đăng bởi: ShuYiNghi

5500 - 634 - 8

Truyện được viết khi mình đang bị stress nên nó sẽ khá là tưng tửng, không nghiêm túc. Nhân vật

Đăng bởi: ShuYiNghi

6113 - 586 - 4

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện... Về... Về cái gì ấy nhỉ? ---oOo--- Banner by artist: Mio. Design by @CrisisFreeDownload

Đăng bởi: ShuYiNghi

64288 - 8405 - 32

Sinh ra là một động vật ăn thịt hoặc động vật ăn cỏ, bản thân là kẻ đi săn hay