Truyện của ShuYiNghi

Đăng bởi: ShuYiNghi

9560 - 1344 - 4

Truyện kể rằng có một nơi mà logic là thứ không hề tồn tại... ---oOo--- Banner by artist: あさ

Đăng bởi: ShuYiNghi

2648 - 432 - 11

Khi những cảm xúc của một con người đối đáp với nhau.

Đăng bởi: ShuYiNghi

6139 - 709 - 8

Chỉ là cái ổ tổng hợp hết tất cả fic Sói đã đang và sẽ viết trong tương lai thôi

Đăng bởi: ShuYiNghi

21097 - 3200 - 25

Như cũ, đây là một cái nơi tớ đăng phụ lục gần như ngoài lề của các fic tớ viết,

Đăng bởi: ShuYiNghi

191383 - 24411 - 54

Sinh ra là một động vật ăn thịt hoặc động vật ăn cỏ, bản thân là kẻ đi săn hay

Đăng bởi: ShuYiNghi

144189 - 12437 - 51

Tác giả: Sói Cuồng Hường. Thể loại: Siêu nhiên, Hành động, Viễn tưởng, Tình cảm.

Đăng bởi: ShuYiNghi

16389 - 1631 - 24

Tập hợp tất cả những gì tớ muốn chia sẻ. Từ suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm, những sở thích,

Đăng bởi: ShuYiNghi

3717 - 279 - 3

Lặng là lặng lẽ quan tâm cậu, là lặng lẽ dõi theo cậu. Có những nỗi

Đăng bởi: ShuYiNghi

131175 - 13560 - 56

Chủ yếu đăng tranh minh họa các nhân vật trong các truyện của Sói đang viết (Loài hoang dã, Bắt