Truyện của ShuYiNghi

Đăng bởi: ShuYiNghi

96838 - 10370 - 51

Chủ yếu đăng tranh minh họa các nhân vật trong các truyện của Sói đang viết (Loài hoang dã, Bắt

Đăng bởi: ShuYiNghi

126034 - 9039 - 42

Tác giả: Sói Cuồng Hường. Thể loại: Siêu nhiên, Hành động, Viễn tưởng, Tình cảm.

Đăng bởi: ShuYiNghi

4040 - 492 - 8

Chỉ là cái ổ tổng hợp hết tất cả fic Sói đã đang và sẽ viết trong tương lai thôi

Đăng bởi: ShuYiNghi

3014 - 210 - 3

Lặng là lặng lẽ quan tâm cậu, là lặng lẽ dõi theo cậu. Có những nỗi

Đăng bởi: ShuYiNghi

11828 - 1351 - 24

Tập hợp tất cả những gì tớ muốn chia sẻ. Từ suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm, những sở thích,

Đăng bởi: ShuYiNghi

2071 - 354 - 11

Khi những cảm xúc của một con người đối đáp với nhau.

Đăng bởi: ShuYiNghi

143505 - 18668 - 50

Sinh ra là một động vật ăn thịt hoặc động vật ăn cỏ, bản thân là kẻ đi săn hay