Truyện của ShuYiNghi

Đăng bởi: ShuYiNghi

2928 - 412 - 8

Chỉ là cái ổ tổng hợp hết tất cả fic Sói đã đang và sẽ viết trong tương lai thôi

Đăng bởi: ShuYiNghi

7375 - 818 - 17

Tập hợp tất cả những gì tớ muốn chia sẻ. Từ suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm, những sở thích,

Đăng bởi: ShuYiNghi

109213 - 14393 - 43

Sinh ra là một động vật ăn thịt hoặc động vật ăn cỏ, bản thân là kẻ đi săn hay

Đăng bởi: ShuYiNghi

4068 - 683 - 4

Truyện kể rằng có một nơi mà logic là thứ không hề tồn tại... ---oOo--- Banner by artist: あさ

Đăng bởi: ShuYiNghi

2589 - 182 - 3

Lặng là lặng lẽ quan tâm cậu, là lặng lẽ dõi theo cậu. Có những nỗi

Đăng bởi: ShuYiNghi

1716 - 292 - 11

Khi những cảm xúc của một con người đối đáp với nhau.

Đăng bởi: ShuYiNghi

16417 - 2860 - 62

Cái ổ kia nhiều phần quá rồi nên xóa, tạo cái mới...

Đăng bởi: ShuYiNghi

81177 - 9311 - 51

Chủ yếu đăng tranh minh họa các nhân vật trong các truyện của Sói đang viết (Loài hoang dã, Bắt

Đăng bởi: ShuYiNghi

115851 - 6746 - 33

Tác giả: Sói Cuồng Hường. Thể loại: Siêu nhiên, Hành động, Viễn tưởng, Tình cảm.