Truyện của Sin_Aka

Đăng bởi: Sin_Aka

361 - 27 - 1

Viết cho những ngày mưa, gửi người từng chút nhớ thương nơi đầu câu chữ, gửi tôi nơi nổi nhớ

Đăng bởi: Sin_Aka

24233 - 1694 - 8

Tựa ánh dương xóa tan giá lạnh của những ngày đông. Liệu rằng lần gặp gỡ như vậy, có thể khiến

Đăng bởi: Sin_Aka

161 - 36 - 1

Tôi, không phải con người...

Đăng bởi: Sin_Aka

170 - 43 - 1

Kì thực khi cậu mở mắt ra, tất thải điều là một màu đen tăm tối. Nếu như chịu nhìn

Đăng bởi: Sin_Aka

7444 - 935 - 7

Taehyung theo định kì, đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Nhưng không ngờ, tuyệt đối không ngờ lại thành

Đăng bởi: Sin_Aka

260 - 55 - 1

By Sin_Aka Couple: KookV Không được chuyển ver, edit, update tại nơi khác. ???? Begin: 3/2017 End: ???