Truyện của Sin_Aka

Đăng bởi: Sin_Aka

326 - 25 - 1

Mơ mộng rất nhiều về mối quan hệ nghiêm túc và dài lâu. Nhưng mọi thứ điều tan biến giống

Đăng bởi: Sin_Aka

125 - 38 - 1

Kì thực khi cậu mở mắt ra, tất thải điều là một màu đen tăm tối. Nếu như chịu nhìn

Đăng bởi: Sin_Aka

231 - 53 - 1

By Nguyên Studio Couple: KookV Không được chuyển ver, edit, update tại nơi khác. ???? Begin: 3/2017 End: ???

Đăng bởi: Sin_Aka

22745 - 1596 - 8

Tựa ánh dương xóa tan giá lạnh của những ngày đông. Liệu rằng lần gặp gỡ như vậy, có thể khiến

Đăng bởi: Sin_Aka

132 - 33 - 1

Tôi, không phải con người...

Đăng bởi: Sin_Aka

6576 - 871 - 7

Taehyung theo định kì, đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Nhưng không ngờ, tuyệt đối không ngờ lại thành