Truyện của SpaghetGod

Đăng bởi: SpaghetGod

6637 - 637 - 31

Saito Kent là một thanh niên 20 tuổi.Nhưng vào ngày sinh nhật,anh đã chết vì căn bênh nan y Dentale,thứ

Đăng bởi: SpaghetGod

1181 - 286 - 11

Main và bạn chết và được tái sinh. Họ được sống lại lần nữa ở thế giới của kiếm và

Đăng bởi: SpaghetGod

8325 - 1131 - 27

Main chơi game nhiều quá mà chết và được tái sinh ở thế giới khác dưới thân phận Tử Thần.Được