Truyện của SugaMin438

Đăng bởi: SugaMin438

39815 - 4008 - 46

Ngược ngược xíu.... Một nàng câm Một Tổng tài hắc bang ẩn mình Hiểu lầm không giải thích được Anh nhận ra

Đăng bởi: SugaMin438

53256 - 4838 - 45

Yoongi là thiếu gia Min thị giàu có, tính thì hoà đồng với mọi người. Được mọi người yêu quý,

Đăng bởi: SugaMin438

39441 - 3619 - 28

Cạn lời Hết lời Hạn hán lời Sa mạc lời Sahara lời Héo lời Khô lời Oxi hóa lời Quéo lời ..... Đọc rồi biết... 😂 *Cấm đem ra ngoài Chuyển ver Lấy

Đăng bởi: SugaMin438

14708 - 2566 - 30

ABCD EXO BTS Yoonmin Chanbaek **cấm đem ra ngoài Chuyển ver Lấy ý tưởng Sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có được sự

Đăng bởi: SugaMin438

81410 - 5199 - 40

Anh một thiếu gia nhà giàu từ mới lọt lòng đã ở nước ngoài với ông bà,năm 16 tuổi thì

Đăng bởi: SugaMin438

89260 - 7145 - 40

Chỉ trong một đêm mà Min đã chứng kiến tận mắt ba mẹ bị giết chết... Min được ba mẹ

Đăng bởi: SugaMin438

82135 - 8580 - 57

ABCD BTS Cấm đem ra ngoài Sao chép Chuyển ver Lấy ý tưởng Bằng bất cứ hình thức nào khi chưa có được

Đăng bởi: SugaMin438

1229 - 220 - 7

Tác phẩm dành cho các fan lai đáng yêu không thích war nha. Cấm đem ra ngoài Chuyển ver Lấy ý