Truyện của TNDT29

Đăng bởi: TNDT29

2641 - 195 - 10

Anh - Min YoonGi Cậu - Jeon JungKook Họ là hai

Đăng bởi: TNDT29

37062 - 2069 - 27

Đọc rồi biết!! - Mình là lần đầu, nếu có sai sót xin bỏ qua :v - Truyện này GaKook nhiều hơn

Đăng bởi: TNDT29

4028 - 480 - 15

**Truyện ngắn : Tương truyền từ lâu mấy bạn hay đọc truyện mà không vote thì sẽ bị ma ám =)))** *