Truyện của TNDT29

Đăng bởi: TNDT29

19513 - 1223 - 24

Đọc rồi biết!! - Mình là lần đầu, nếu có sai sót xin bỏ qua :v - Truyện này GaKook nhiều hơn

Đăng bởi: TNDT29

566 - 42 - 10

**Truyện ngắn : Tương truyền từ lâu mấy bạn hay đọc truyện mà không vote thì sẽ bị ma ám =)))** *

Đăng bởi: TNDT29

1619 - 154 - 10

Anh - Min YoonGi Cậu - Jeon JungKook Họ là hai