Truyện của TNDT29

Đăng bởi: TNDT29

3141 - 254 - 10

Anh - Min YoonGi Cậu - Jeon JungKook Họ là hai

Đăng bởi: TNDT29

43858 - 2391 - 28

Đọc rồi biết!! - Mình là lần đầu, nếu có sai sót xin bỏ qua :v - Truyện này GaKook nhiều hơn

Đăng bởi: TNDT29

7544 - 911 - 17

**Truyện ngắn : Tương truyền từ lâu mấy bạn hay đọc truyện mà không vote thì sẽ bị ma ám =)))** *