Truyện của Ta1110

Đăng bởi: Ta1110

138108 - 1707 - 22

Câu truyện về cuộc đời Toàn - một cậu sinh viên xa nhà đi thuê trọ và từ đó cuộc