Truyện của ThaiHoQuoc

Đăng bởi: ThaiHoQuoc

2122 - 332 - 14

Như tiêu đề main là thần. Nhưng do chán ghét quyền lực nên đã xuống trần sinh sống, xui xẻo