Truyện của TheBlackNightmare96

Đăng bởi: TheBlackNightmare96

67 - 13 - 2

Krystalyn vốn là vùng đất của chiến tranh. Liệu 5 bộ tộc đứng đầu của Krystalyn có thể đem lại