Truyện của Thien_Bach_Hi

Đăng bởi: Thien_Bach_Hi

81134 - 3960 - 79

Tác giả: Trần Thế Chi Thương Thể loại: Trọng sinh, tra công sau biến thành trung khuyển công, tiện thụ sau

Đăng bởi: Thien_Bach_Hi

195 - 8 - 10

Editor: Awayubi Beta: Hà Hi Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt, cuồng luyến công x lý trí thụ

Đăng bởi: Thien_Bach_Hi

2366 - 169 - 8

Tổng hợp một số các bức ảnh fanart về U23. Hãy tự hào về họ nếu các bạn thật sự là

Đăng bởi: Thien_Bach_Hi

1389 - 118 - 16

Chuyện là tao bị nhiều đứa PR "Trấn Hồn" quá nên mới lóc cóc vào xem... Từ ấy trong tôi bừng