Truyện của Thien_Bach_Hi

Đăng bởi: Thien_Bach_Hi

114097 - 5805 - 79

Tác giả: Trần Thế Chi Thương Thể loại: Trọng sinh, tra công sau biến thành trung khuyển công, tiện thụ sau

Phốt Free

Writing

Đăng bởi: Thien_Bach_Hi

61 - 3 - 2

Sống tử tế với nhau thì khó lắm à? :)) #drama_is_good_for_health #anti_life

Đăng bởi: Thien_Bach_Hi

2320 - 138 - 16

Chuyện là tao bị nhiều đứa PR "Trấn Hồn" quá nên mới lóc cóc vào xem... Từ ấy trong tôi bừng

Đăng bởi: Thien_Bach_Hi

2639 - 184 - 8

Tổng hợp một số các bức ảnh fanart về U23. Hãy tự hào về họ nếu các bạn thật sự là

Đăng bởi: Thien_Bach_Hi

511 - 16 - 10

Editor: Awayubi Beta: Hà Hi Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt, cuồng luyến công x lý trí thụ