Truyện của Tom2219

Đăng bởi: Tom2219

259 - 25 - 9

Mình dựa trên từ bộ phim nổi tiếng Thái Lan " Yes or No " nhé

Đăng bởi: Tom2219

685 - 82 - 9

➡ Truyện này Gil sẽ là nam nha mọi người. Lê Thanh Trúc : 21 tuổi, hotboy Sài Thành, chàng

Đăng bởi: Tom2219

136 - 17 - 1

Chàng Gil Lê Nàng Chi Pu

Đăng bởi: Tom2219

171 - 19 - 3

❤❤❤