Truyện của Touyaks

Đăng bởi: Touyaks

11021 - 1148 - 22

Thể loại: ISEKAI(thế giới khác) HAREM(=^.^=) Cheat skills X99

Đăng bởi: Touyaks

280 - 19 - 4

truyện nói về NV chính là 1 sát thủ nhất đẳng TG do một lý do cực kỳ củ chuối mà

Đăng bởi: Touyaks

141 - 10 - 6

Nội dung kể về một anh main giống như bao anh main khác khi đang trên đường về nhà lại