Truyện của TrmTrm822

Đăng bởi: TrmTrm822

6567 - 608 - 33

Tác giả: Bạch 2 Chuyển ver : TrâmTrâm Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hiện thực hướng, 1×1, giám đốc công x

Đăng bởi: TrmTrm822

807 - 62 - 12

Tác giả : Hoài Thượng Editor: Fear + Tư Đồ Tiên Thể loại : cường công cường thụ, oan gia vui vẻ,

Đăng bởi: TrmTrm822

11651 - 1083 - 33

Tác giả : Đinh Bích Nga ( Sana Tên truyện : Đường chân trời Thể loại : Ngược , sinh

Đăng bởi: TrmTrm822

26529 - 2134 - 31

Tác giả : Tại Tuấn Nhĩ Chuyển ver : TrmTrm822 Nhân vật gốc : Trang Khải x Ngôn Thư Vũ Nhân vật

Đăng bởi: TrmTrm822

755 - 77 - 11

Tác phẩm : Mang theo bóng hình ảnh Tác giả : Sana ( Đinh Bích Nga ) Nhân vật gốc :