Truyện của Truki0113

BL

Writing

Đăng bởi: Truki0113

299 - 28 - 4

Chào mừng đến với tác phẩm mới của tôi ^^

Chưa xin Per

Writing

Đăng bởi: Truki0113

317 - 32 - 1

nếu chính chủ có xuất hiện thì em vạn lần xin lỗi ngài TT. Em không có wordpress TT^TT

Đăng bởi: Truki0113

30 - 5 - 1

là một người bạn của Isis, y biết những gì ẩn dấu trong sự tàn độc ấy của nàng. Một

Đăng bởi: Truki0113

378 - 28 - 5

vương thượng, nếu có còn kiếp sau. Ta mong ngươi chỉ là một người qua đường. - Nam nhân hồng

Đăng bởi: Truki0113

4399 - 376 - 28

oneshort

Đăng bởi: Truki0113

783 - 79 - 6

đơn giản chỉ là hai đứa ngốc hành nhau trong vòng tuần hoàn tình ái

Đăng bởi: Truki0113

629464 - 24086 - 61

Đây là kho hàng mà tui yếm đến tận giờ đó =)

Đăng bởi: Truki0113

2717 - 231 - 1

Chỉ là phản ứng mà mấy ông anh biểu hiện khi thấy út cưng khóc. P/s: ai có coi doujinshi Kuroko

TKLT

Writing

Đăng bởi: Truki0113

71 - 4 - 1

mục đích là.....

Bộ 1

Writing

Đăng bởi: Truki0113

113 - 21 - 3

.....