Truyện của Truki0113

Đăng bởi: Truki0113

604434 - 23574 - 61

Đây là kho hàng mà tui yếm đến tận giờ đó =)

Đăng bởi: Truki0113

2643 - 227 - 1

Chỉ là phản ứng mà mấy ông anh biểu hiện khi thấy út cưng khóc. P/s: ai có coi doujinshi Kuroko

Đăng bởi: Truki0113

26 - 5 - 1

là một người bạn của Isis, y biết những gì ẩn dấu trong sự tàn độc ấy của nàng. Một

TKLT

Writing

Đăng bởi: Truki0113

65 - 4 - 1

mục đích là.....

BL

Writing

Đăng bởi: Truki0113

287 - 28 - 4

Chào mừng đến với tác phẩm mới của tôi ^^

Bộ 1

Writing

Đăng bởi: Truki0113

112 - 21 - 3

.....

Đăng bởi: Truki0113

324 - 28 - 5

vương thượng, nếu có còn kiếp sau. Ta mong ngươi chỉ là một người qua đường. - Nam nhân hồng

Chưa xin Per

Writing

Đăng bởi: Truki0113

279 - 29 - 1

nếu chính chủ có xuất hiện thì em vạn lần xin lỗi ngài TT. Em không có wordpress TT^TT

Đăng bởi: Truki0113

190 - 22 - 5

đơn giản chỉ là hai đứa ngốc hành nhau trong vòng tuần hoàn tình ái

Đăng bởi: Truki0113

1853 - 193 - 19

oneshort