Truyện của TssBr6

Đăng bởi: TssBr6

710 - 0 - 30

Tác giả: L Linh Edit: Du Du Beta: Vũ Vũ Truyện do nhà trên dịch, mình lưu lại truyện để đọc offline, không

Đăng bởi: TssBr6

82 - 0 - 1

Bản thô do mình up, truyện chưa được edit do không có thời gian. Hiện tại thấy các nhà edit

Đăng bởi: TssBr6

149 - 1 - 26

Truyện mình cop vào đây với mục đích đọc offline, phi thương mại. Chưa xin phép bản quyền của nhà

Đăng bởi: TssBr6

11038 - 419 - 38

Tác giả: Tô Du Bính Trans: Qt & Ct Edit: [email protected] WP

Đăng bởi: TssBr6

59 - 0 - 4

Vì chương này mình thấy chưa ai up lên mình up lên đây mới mục đích đọc offline Bản edit của:

Đăng bởi: TssBr6

13 - 0 - 7

Đăng trước CV sau sẽ edit Bản quyền toàn bộ thuộc về Miêu Vĩ Ba Thảo ( 猫尾巴草)